Regulamin

Regulamin Sklepu

Sklep internetowy atlas-ksiegarnia.pl, prowadzony jest przez firmę: Księgarnia Atlas s.c. Urszula i Zbigniew Jarczyńscy, ul. Graniczna 63/35 62-020 Swarzędz, Regon 631056354, NIP 7772195757.

 

I.                    Zamówienie towaru przez Klienta:

1.       Sklep umożliwia zamawianie nowych towarów poprzez sieć internet wśród asortymentu widocznego na stronie internetowej www.atlas-ksiegarnia.pl

2.       Warunkiem przyjęcia zamówienia jest  akceptacja Regulaminu sklepu przez Zamawiającego.

3.       Klient może dokonać zakupów:

a.       po zarejestrowaniu się w sklepie

b.      bez rejestracji

4.       Klient zamawiając towar w sklepie zawiera umowę sprzedaży towarów z firmą Księgarnia Atlas s.c.

5.       W zamówieniu Klient wybiera:

a.       rodzaj  i liczbę kupowanych towarów poprzez wrzucenie do koszyka

b.      rodzaj transportu określając adres dostawy i ewentualnie dane do faktury Vat

c.       sposób płatności - wpłata na konto bankowe lub płatność przy odbiorze

6.       Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia przez sklep na wskazany przez siebie adres mailowy.

7.       Do każdego zamówienia Klient otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę vat.

8.       W przypadku braku towaru w magazynie spowodowanego błędem magazynowym lub z powodu uszkodzenia towaru przed wysyłką, sklep ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni, informując o tym fakcie Klienta mailowo lub telefonicznie. W przypadku gdy Klient dokonał wcześniej wpłaty za zamówiony towar, wówczas sklep zwraca wpłacone środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy maksymalnie w ciągu kolejnych 7 dni.

 

 

II.                  Zmiany w zamówieniach

1.       Zmiany w zamówieniach Klient może dokonywać tylko do czasu jego zrealizowania (wysłania towaru)

2.        Wszelkie zmiany powinny być zgłaszane na adres mailowy sklep@atlas-ksiegarnia.pl.

3.       Zmiany mogą dotyczyć rodzaju i ilości zakupionego towaru lub adresu do wysyłki z uwzględnieniem pkt. II.1 regulaminu

 

 

III.                Czas realizacji zamówienia

1.       Zamówienia są realizowane  w następujących  terminach:

a.       Przesyłka pocztowa Kurier 48 2 dni robocze (od dnia nadania przesyłki na poczcie)

b.       Odbiór osobisty: 1-2 dni robocze

2.       Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu, w tym:

a.       Dłuższy czas dostawy Poczty Polskiej np. w okresie przedświątecznym

b.      Awaria u dostawcy internetu

c.       Błąd magazynowy , oczekiwanie na dostawę towaru do sklepu, o czym Klient jest informowany mailem lub telefonicznie.

 

 

IV.                Koszt wysyłki zamówionego towaru

1.       Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie podczas składania zamówienia przez Klienta z uwzględnieniem typu przesyłki (ekonomiczna lub priorytetowa ), formy płatności (przelew na wskazany rachunek bankowy lub pobranie), kwoty zakupów (zamówienie o wartości minimum 150zł. wysyłane jest bezpłatnie)

2.       W przypadku nadpłaty Klient jest proszony mailowo o wskazanie nr rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.

V.                  Reklamacje i zwroty towarów

1.       Dokonujemy wszelkich starań, aby sprzedawany towar był nienaruszony i sprawny . Prosimy jednak po otrzymaniu przesyłki sprawdzić ją i w przypadku zauważenia wady poinformować nas o zamiarze złożenia reklamacji mailowo lub telefonicznie

2.       Towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem należy przesłać listem poleconym lub paczką wraz z paragonem fiskalnym /fakturą oraz wypełnionym pismem reklamacyjnym wg następującego wzoru:

 

Miejscowość,data
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nazwa sprzedawcy
Adres sprzedawcy

REKLAMACJA


W dniu...........................(dzień, miesiąc, rok)nabyłem/am................................. (oznaczenietowaru – numeryaukcji). W okresie ....................stwierdziałem/amniezgodność towaru z umową polegającą na...............................................................(opisać usterkę/niezgodność).

 

W związku zpowyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr141, poz. 1176), proszę o:

- wymianę na nowy towar
- w przypadku braku tego towaru wymianę na inny w tej samej kwocie: .......(podać nazwę i numery aukcji)
- lub o zwrot pieniędzy na nr konta:............    (podać dane do przelewu)

                                                                                                                                        Podpis konsumenta

 

na adres: Ksiegarnia Atlas s.c., os. Zygmunta III Wazy 17, 62-020 Swarzędz

 

3.       Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego towaru.  Po uwzględnieniu jej zasadności wysyłamy nowy identyczny towar (przesyłka na nasz koszt) lub dokonujemy zwrotu pieniędzy (tylko w przypadku braku towaru na magazynie). Zwracamy również koszt wysyłki reklamowanej rzeczy

4.       Klient ma prawo zwrócić zakupiony przedmiot zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów w ciągu 10 dni od otrzymania towaru na adres podany w pkt. V.2.  Klient jest zobowiązany poinformować sklep mailowo o zamiarze zwrotu

5.       Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem

6.       Towar musi być wysłany listem poleconym lub paczką w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą vat. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru (nie dotyczy reklamacji) ponosi Klient, sklep zwraca koszt zakupionego towaru bez kosztu wysyłki.

 

VI.                Dane osobowe Klienta

1.       Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie atlas-ksiegarnia.pl dla celów realizacji zawartej  umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

2.       Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

VII.             Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

              1.   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego atlas-ksiegarnia.pl w związku z zakupami jest Usługodawca.

              2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie

VIII           Postanowienia końcowe

 

1.       Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Księgarnią Atlas s.c. Umowa jest zrealizowana w momencie wysyłki towaru lub  odbioru osobistego przez Klienta wraz paragonem fiskalnym lub fakturą Vat.

2.       Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

3.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

5.       W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Punktu V niniejszego Regulaminu "Reklamacje i zwroty towarów"

6.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie atlas-ksiegarnia.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

 

 

 

 

Formy płatności