Karta produktu

Z pieniędzmi za pan brat. Edukacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie

Autor Maria Butkowska, Lucja Strużyk, Józefa Wilgosz
Wydawnictwo Diecezjalne
Kategoria Biznes i ekonomia
Typ
Data premiery 2013-10-28
Oprawa
Format 21x21,5
Numer ISBN 9788325706418

Opis

'Z pieniędzmi za pan brat" to poradnik, którego celem jest umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębszym poznanie polskiego systemu płatniczego, a przede wszystkim nabycie umiejętności posługiwania się pieniędzmi w życiu codziennym. Potrzeba ta jest związana z osiąganiem samodzielności niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa domowego. Brak tej umiejętności uniemożliwia niezależne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu dorosłym. Na polskim rynku edukacyjnym nie ma obecnie żadnego podręcznika - pomocy edukacyjnej, która pozwoliłaby osobom z niepełnosprawnością intelektualną poznać i nauczyć się posługiwać polskimi monetami i banknotami. Poradnik jest pozycją pionierską, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli. Poradnik skierowany jest do uczniów szkół specjalnych podstawowych, gimnazjów, przysposabiających do pracy. Poradnik 'Z pieniędzmi za pan brat" został napisany przez pedagogów specjalnych w oparciu o własne doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, kładąc nacisk na praktyczne zdobywanie umiejętności.

Z pieniędzmi za pan brat. Edukacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie